Cerquen voluntaris en Protecció d’Incendis Forestals a Ceret

26

Reunió pública d’informació per tal de crear una nova Reserva Intermunicipal de Seguretat Civil (Risc) per protegir el sector dels Aspres i del Vallespir contra els incendis de bosc.

Divendres 24 de març de 2017

a les 6 de la tarda al Cinema El Ceretà.

Gilles Giuliani, sotsprefecte del districte de Ceret, animarà aquesta reunió en presència de l’alcalde Alain Torrent.
Els socis  que han participat a la creació de la primera “RISC” l’any passat, a
la Costa Vermella, seran presents per compartir les seves experiències.

Al final de la reunió, serà possible portar-se voluntaris per la protecció del seu bosc.